Presentation


Logga stor

Vid årsmötet den 23 januari 2019 beslutades att Marks Slöjdarförening kommer att avsluta sin verksamhet i och med mars månads utgång alltså föreningen upphör den 31 mars 2019.

Sidan uppdaterades 2019 02 09