Länkar

Här kommer det att publiceras intressanta länkar till olika slöjdtekniker

Slöjd i Väst Borås 

Hemslöjden och föreningskalendern

Nytt
Leran, livet, lusten, en film om Kerstin Danielsson från Örby

365 saker att slöjda
Här hittar du beskrivningar och slöjdiga idéer att inspireras av och genomföra själv eller tillsammans med andra.

Slöjdportfolio
Bli inspirerad
– Sök bland 254964 slöjdalster från elever i hela landet

 Slöjd håller
Sveriges hemslöjdskonsulenters webbplats om slöjd ur ett hållbarhetsperspektiv.

Zickermans värld

Ahardslojdlife
ahardslojdlife, konceptet och platsen, startades 2000 av Niklas Karlsson. Syftet är att visa 1: sammanhanget och 2: den hårda tillvaro, som arbetar med traditionell användning av trä. Jag kallar den traditionella användningen av trä. Betyder att använda ”gamla mode” workprocesses – det handlar inte om att kopiera objekt från en viss tid och plats.