SVT Öppet arkiv gamla hantverk

Olika hantverksyrken
Laggning av stäva

Träskomakeri, skedtillverkning, stolmakeri
I skogsbygden väster om Borås var trähantverk en vanlig syssla.