Verksamhet

Föreningen håller regelbundna möten och vi arrangerar gemensamma aktiviteter. Ytterligare uppgifter om föreningen och dess verksamhet finns under rubrikerna ovan.

Nya entusiastiska medlemmar är alltid välkomna. Den som är intresserad av att vara med kan skriva ett meddelande till oss direkt från den här sidan eller vända sig till kontaktpersonerna under rubriken kontakta oss.